ALLMIZ chłodnia

JAKOŚĆ

Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produkowanych wyrobów jest nadrzędnym celem firmy ALLMIZ.

Najwyższą jakość i bezpieczeństwo produkowanych wyrobów osiągamy poprzez:

  • Pozyskiwanie surowców wiadomego pochodzenia, od sprawdzonych, zaufanych dostawców.
  • Zakup surowców wolnych od GMO
  • Szkolenia producentów/ dostawców w zakresie:
    - przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Rolniczej
    - stosowania środków ochrony roślin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przestrzegania zasad integrowanej ochrony
  • Produkowanie wyrobów o wysokiej jakości w oparciu o wdrożony system HACCP, zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej oraz standardy FSSC 22000.
  • Stałe kontrolowanie produkowanych wyrobów w odniesieniu do aktualnych wymagań prawnych oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez prowadzenie szkoleń

Copyright 2021 Allmiz Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja Agencja Reklamowa FIGARO